x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Een groeiend probleem in onze bodem heeft te maken met de toenemende productie van (synthetische) drugs. ATKB krijgt steeds vaker de vraag om een bodemonderzoek uit te voeren op locaties waar een drugslaboratorium is ontmanteld of afval is gestort.

Onze specialisten kunnen vaak ter plaatse een indicatie geven van waar eventuele afvalstoffen in de grond aanwezig zijn. Dit doen wij door op locatie de zuurgraad van de bodem te bepalen in combinatie met het meten van vluchtige koolwaterstoffen door middel van PID-metingen*. De analyse van grond- en grondwatermonsters in het laboratorium geeft aan welke stoffen zorgen voor verontreiniging, hoe sterk de verontreiniging is en of de afvalstoffen ook het grondwater hebben bereikt.

De onderzoeksresultaten vormen de basis voor het opstellen van een Plan van Aanpak om de bodem te saneren onder onze milieukundige begeleiding. Met het Plan van Aanpak vragen wij voor u een beschikking aan (bij het bevoegd gezag) voor de sanering. De sanering wordt uitgevoerd onder begeleiding van onze Milieukundig Begeleiders (MKB’ers). Tijdens de sanering weten zij door metingen van de zuurgraad en de aanwezigheid van vluchtige stoffen (PID-metingen) waar de verontreiniging in de grond precies aanwezig is.

Door het inschakelen van ATKB na een afvalvondst of het ontmantelen van een drugslaboratorium heeft u op korte termijn de ondergrondse schade in beeld. Na de sanering is de bodem van uw locatie in principe weer geschikt voor het beoogde doel.

Bij onverwachte situaties zijn onze doorgronders u graag van dienst met oplossingsgerichte onderzoeken en maatregelen.

Fotografie: persbureau Heitink

*Een PID-meting is een Photo Ionisatie Detectie-meting, een gasdetector die wordt ingezet voor het meten van Vluchtige Organische Stoffen, zoals bijvoorbeeld benzine, alcohol, diesel en andere vluchtige stoffen. Deze stoffen hebben koolstof C en waterstof H elementen in hun scheikundige structuur. Een PID meter meet alle VOC’s en geeft niet aan welke stoffen gemeten worden.