x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Met een sedimentval bepalen we de hoeveelheid en kwaliteit van de nieuwe slibaanwas. Daarmee geven we bijvoorbeeld antwoord op de vraag of baggeren in natuurgebieden om de kwaliteit te verbeteren wel zin heeft. Want als blijkt dat de kwaliteit van het nieuw ontstane slib niet beter is dan het bestaande slib; dan zullen eerst andere maatregelen genomen moeten worden, voordat baggeren om de kwaliteit van de waterbodem te verbeteren zin heeft.

Sedimentvallen bestaan uit een constructie waarin transparante buizen staan. In deze buizen zal na verloop van tijd zwevend stof (sediment) bezinken, de nieuwe sliblaag. De sedimentvallen worden vanuit een vaartuig voorzichtig op de waterbodem geplaatst. Voor een volledige meting worden de sedimentvallen tot vier keer per jaar opgehaald. Bij het ophalen van de sedimentvallen zal per buis worden genoteerd hoeveel materiaal er verzameld is. Van het materiaal uit de buizen wordt de kwaliteit bepaald. Na iedere meting worden de buizen weer gereinigd.

Sedimentvallen worden voor een gewenste periode in een oppervlaktewater geplaatst. Daarmee wordt materiaal verzameld, op basis waarvan de (tijd)gemiddelde kwaliteit en kwantiteit van de zwevende stof, het nieuwe slib, wordt bepaald.

Sedimentvallen worden ook ingezet op locaties die regelmatige gebaggerd worden. Door de kwaliteit van het aanwassende slib, de toplaag, te monitoren kan veel gezegd worden over de waterbodemkwaliteit ter plaatse.