x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De kwaliteit van de bodem is niet altijd geschikt voor het voorgenomen gebruik. Door bijvoorbeeld vervuilende bedrijfsactiviteiten in het verleden of calamiteiten kan bodemverontreiniging zijn ontstaan. In de Omgevingswet is geregeld hoe gehandeld moet worden bij bodemverontreiniging en hoe schadelijke gevolgen en risico’s voor mens en milieu zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. In deze wet is bovendien vastgelegd hoe bodemverontreiniging moet worden onderzocht en gesaneerd.

Sanering is functiegericht en afhankelijk van het voorgenomen gebruik. De wijze van saneren is afhankelijk van uw wensen en de verplichtingen vanuit de wetgeving. Door het maken van een goede afweging tussen uw projectplan, de uiteindelijke doelstelling en de wettelijk gestelde eisen kunt u vaak op de kosten van een sanering besparen.

ATKB is gespecialiseerd in het uitvoeren van bodemsanering en geeft u graag gericht advies met betrekking tot uw project.

Bij het uitvoeren van bodemsanering werken wij volgens de vigerende erkenningen en regelingen. Voor een overzicht van deze erkenningen en regelingen klik hier.