x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De maatschappij vraagt vaker om maatregelen die ervoor zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme regen, niet tot schade leiden. Zo moet bijvoorbeeld in Amsterdam en Wassenaar de ontwikkelaar voor alle nieuwe bebouwing zorgen dat een regenbui van 60 mm op eigen terrein kan worden geborgen. Dat is een flinke opgave. Een groen dak, infiltratiekratten of (ecologische) wadi geven antwoord op deze opgave. Goede infiltratie helpt daarbij, want hoe meer je infiltreert tijdens de bui, hoe minder water je nog hoeft te bergen.

Hoe veel water geborgen moet worden hangt af van een aantal factoren:

  • Hoe sneller het water wegzakt in de bodem (doorlatendheid van de bodem aangeduid als de K-waarde), hoe minder water je hoeft te bergen.
  • De oppervlakte: hoe groter de oppervlakte waar water kan infiltreren hoe minder je hoeft te bergen.

Inzicht in de wateropgave begint met het uitvoeren van infiltratieonderzoek en infiltratieberekeningen. Veel maatregelen worden uitgevoerd in de eerste meter van de bodem, en die is soms verdicht of opgehoogd, zodat het moeilijk is om de doorlatendheid te schatten op basis van theorie en literatuur. Meten is weten! Wij voeren ter plaatse infiltratieonderzoek uit waarmee we de doorlatendheid (K-waarde) ter plaatse bepalen. Met deze locatiespecifieke K-waarde voeren we vervolgens de infiltratieberekeningen uit.

Is de infiltratiecapaciteit op locatie niet voldoende om een bui van 60 mm op te vangen? Dan kan gebruik gemaakt worden van grondverbetering om de doorlatendheid te verbeteren en daarmee de infiltratiecapaciteit te verhogen. Maatregelen zoals infiltratiekratten en een ecowadi helpen bij de tijdelijke berging wanneer de infiltratiecapaciteit niet behaald wordt.

Een infiltratieonderzoek is nuttig om te kunnen bepalen hoe groot de infiltratievoorziening moet zijn. ATKB kan dit onderzoek uitvoeren én is deskundig in het uitvoeren van infiltratieberekeningen.

Voor meer informatie over infiltratieonderzoek, zie ATKB | Infiltratieonderzoek (at-kb.nl) of bel vrijblijvend met een van onze adviseurs 088-1153200.