x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De Hedwigepolder is een van de jongste polders van Nederland (ingepolderd in 1907). Dit gebied wordt, samen met de Vlaamse Prosperpolder, ontpolderd en teruggegeven aan de natuur. Eb en vloed mogen hier, in dit gebied van 465 ha, terugkeren. Naast natuurherstel zal er in recreatie worden voorzien.

Hiervoor worden een aantal maatregelen uitgevoerd zoals onder andere het aanleggen van een nieuwe dijk ten westen van het plan, het graven van een krekenstelsel, het optimaliseren van de leidingdammen en de aanleg van recreatieve maatregelen.

(Water)bodemonderzoek door ATKB
Voordat de maatregelen uitgevoerd kunnen worden is er een waterbodemonderzoek op een aantal deellocaties uitgevoerd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke kwaliteit de te ontgraven (water)bodem heeft en op welke manier de bagger/grond hergebruikt kan worden. ATKB heeft van “Tijdelijke Maatschap Baggerwerken Decloedt & Zn.- Jan De Nul – Aertssen” opdracht gekregen voor het uitvoeren van het waterbodemonderzoek op deze unieke locatie. Tussen de bedrijvigheid op de Westerschelde, de toekomstige natuur en de kerncentrale van Borsele en ‘het verdronken land van Saeftinghe’.
Het gehele project wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse waterwegbeheerder ‘De Vlaamse Waterweg’ (Vlaamse tegenhanger van Rijkswaterstaat).

Wilt u meer zien over dit project? Hier vindt u een verhelderende animatie.

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/hwpp-totaal-animatie-nl-def_fullhd_subs_small.mp4