Hydrobiologie

Nederland heeft een grote verscheidenheid aan wateren in de vorm van sloten, meren, kanalen, beken en rivieren. In deze wateren komen verschillende biologische soortgroepen voor. Gegevens over de soortsamenstelling, verspreiding en omvang van deze soorten kunnen inzicht verschaffen in het ecologisch functioneren van een watersysteem. ATKB helpt u graag verder met de verzameling van gegevens en een deskundig advies.