Natuurbeheer

Na de inrichting van een natuurgebied is een regelmatig beheer noodzakelijk om de kwaliteit van het gebied te behouden en verbeteren. Dit beheer kan bestaan uit maatregelen als het periodiek kappen van bomenopslag, het regelmatig maaien en afvoeren van gras, plaggen van de bovenlaag van de bodem, of het baggeren van waterpartijen. Een beheerplan maakt inzichtelijk welke maatregelen op welk tijdstip nodig zijn om de natuurdoelen te bereiken.