Grondgebonden zoogdieren

Grondgebonden zoogdieren

Nederland kent talrijke zoogdieren met uiteenlopende beschermingsregimes. Bekende beschermde soorten zijn bijvoorbeeld de das, korenwolf, of noordse woelmuis. Om hun voorkomen te bepalen, passen wij verschillende onderzoeksmethoden toe. Zo beschikken wij over inloopvallen om kleinere zoogdieren te vangen, of cameravallen om grotere zoogdieren op foto of film vast te leggen. Vanuit specialistische kennis onderzoeken wij tevens leefgebieden op sporen, zoals braakballen, pootafdrukken, of holen. Met deze kennis kunnen wij de aanwezigheid van soorten vaststellen en bepalen of gebieden dienen als leef-, migratie-, of foerageergebied. Naast soorteninventarisaties hebben wij ook ervaring met onderzoek naar bijvoorbeeld de effectiviteit van ecologische verbindingen.