Soortgericht onderzoek vogels

Vogels
Soortgericht onderzoek naar vogels is vaak gericht op het aantonen van jaarrond beschermde soorten. Tussen maart en eind mei wordt in de vroege ochtend geluisterd naar zingende mannetjes en wordt gezocht naar nesten. Daarnaast kunnen ook bezoeken overdag (roofvogels) of in de avond (uilen) nodig zijn. Hierbij kunnen specifieke methoden gebruikt worden zoals het afspelen van roepgeluiden van uilen. Een andere onderzoeksmethode is het in kaart brengen van verschillende broedterritoria van broedvogels.

Onze deskundige ecologen hebben veel ervaring met het uitvoeren van soortgericht onderzoek naar vogels en voeren dit onderzoek graag voor u uit.