x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Natuurherstel is belangrijk om effecten van klimaatverandering tegen te gaan en natuurlijk kapitaal, zoals schoon drinkwater, te herstellen. Bij natuurherstel is het van belang om inzicht te hebben in het functioneren en ontstaan van een gebied. Dit inzicht krijg je met een Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA).

Een LESA vergroot de kans op succes bij beekherstel, hydrologisch herstel van natuur, herstel na verrijking (te veel meststoffen) of verdroging van natuurgebieden, maar ook wanneer invloed uit het omliggende landschap bepalend kan zijn voor het succes van het natuurherstel. Een LESA verklaart de historische, fysische, geografische en ecologische processen en patronen in vegetaties en standplaatscondities. De potenties van een gebied worden in kaart gebracht, zo krijgen we een goed beeld van de landschapsecologische relaties in een gebied. Daarmee wordt het ontwerp voor natuurontwikkeling beter en krijgen we inzicht in welke inheemse natuur het meeste kans op succes heeft.

Een LESA bestaat uit een literatuuronderzoek, waarbij we in gesprek gaan met (ervarings)deskundigen over het gebied en uit een veldonderzoek, waaronder een bodemkartering en nutriëntenonderzoek.
Een veldonderzoek is van belang omdat bijvoorbeeld de relatie tussen de grondwaterstanden en natte of droge natuur soms maar enkele tientallen centimeters is, het verschil brengen we nauwkeurig in beeld tijdens een veldonderzoek.

Onze doorgronders gebruiken hun expertise in bodemkunde, ecologie, geologie, historie, hydrologie en hydrochemie voor het opstellen van een LESA, volledig toegespitst op uw natuurherstelproject. Met een LESA voorafgaand aan natuurontwikkeling vergroot u de kans op succes bij natuurherstel.

Plannen voor natuurherstel of natuurontwikkeling? Meer weten over een LESA? Onze doorgronders staan u graag vrijblijvend te woord!