x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De stijging van de zeespiegel, de achteruitgang van biodiversiteit, hitte en extreme neerslag zorgen voor grote ecologische en economische schade in het landelijk en stedelijk gebied. Klimaatscenario’s laten zien dat we vandaag al oplossingen moeten bedenken voor de opgaven van morgen. Als gevolg van de extreme neerslag krijgen we in de toekomst meer te maken met wateroverlast en overstromingen, maar ook met hitte en droogte.

Eisen aan waterberging
Het realiseren van waterberging wordt in toenemende mate verplicht bij nieuwbouw en grootschalige renovatie. In 2020-2022 hebben diverse steden waaronder Amsterdam, Rotterdam en Maastricht een Hemelwaterverordening vastgesteld waarin concrete eisen aan waterberging worden gesteld. Ook willen gemeenten de biodiversiteit vergroten en een goede oplossing voor hittestress. Als antwoord hierop heeft ATKB het EcoWadi-concept ontwikkeld.

Wadi’s zijn de natuurlijke tegenhanger van kunstmatige oplossingen zoals groene daken en infiltratiekratten. ATKB ontwerpt wadi’s met een ecologisch karakter die meer doen dan alleen regenwater opvangen.

Uniek EcoWadi concept
Marco Tanis (projectadviseur ecologie) “Een wadi is een brede greppel in de groenvoorziening met een gevarieerde inheemse, vaak ook bloemrijke, vegetatie waarin overtollig regenwater van daken, wegen en parkeerplaatsen zich kan verzamelen en infiltreren in de bodem. Dat kan met gras, zoals je dat nu vaak ziet, maar liever met kruiden, vaste planten en eventueel bomen. Het EcoWadi concept is uniek doordat we vanuit ecologische basismodellen werken. Aan de hand van een vooronderzoek krijgt de klant een advies voor een bepaald ecologisch model en een bepaalde grootte en vanuit daar werken we het schetsontwerp verder uit. De EcoWadi biedt als groene oase in een stad of gemeente een goede oplossing voor waterberging, hittestress én biodiversiteit.”

Wil je weten hoe? Neem contact op met Marco Tanis, hij vertelt je graag meer over de mogelijkheden.