Regelgeving

Voor de meeste activiteiten zijn in Nederland vergunningen of meldingen noodzakelijk. Doorgaans dienen vergunningsaanvragen en meldingen te worden voorzien van diverse onderzoeken, plannen en onderbouwingen. Daarnaast is een Watertoets verplicht bij ruimtelijke ingegrepen die een significant effect op de waterhuishouding kunnen hebben.

ATKB beschikt over de nodige kennis en ervaring om u van dienst te kunnen zijn bij het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, het doen van meldingen en het doorlopen van de watertoetsprocedure. Wij helpen u graag verder.