x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Op welke manier werkt ATKB aan haar CO2-reductie en wat zegt dat over onze plaats op de CO2-prestatieladder? Aan de hand van de CO2-prestatieladder meet een organisatie haar CO2-uitstoot. Ook wordt de CO2-prestatieladder ingezet als instrument dat helpt bij het reduceren van CO2. ATKB is gecertificeerd op niveau 3 van de prestatieladder, wat betekent dat we werken aan het terugbrengen van de uitstoot van de eigen organisatie en de manier waarop wij werken binnen onze projecten.

Reductie van 17%
ATKB heeft over 2021 een CO2-footprint opgesteld. Deze footprint gaat over alle vestigingen, inclusief het wagenpark dat veruit de meeste CO2-uitstoot veroorzaakt binnen de organisatie. De infographic laat zien dat ATKB vooral inzet op het brandstofverbruik, onder andere door het gebruik van HVO-diesel. Daarnaast kijken wij kritisch naar onze kantoorpanden. Het aantal medewerkers is harder gegroeid dan het aantal beschikbare m2. Wij zijn er trots op dat we in de afgelopen twee jaar een CO2-reductie hebben behaald van 17%.

Zuinig op onze natuur en leefomgeving; hoe pakken we dat aan?
Het zit in ons DNA om zuinig om te gaan met natuur en leefomgeving. Het verlagen van de CO2-uitstoot blijft een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het doel is een reductie van 21% CO2 in 2025 en 38% CO2 in 2030 (ten opzichte van 2021).

Onze speerpunten liggen vooral op het verder vergroenen van onze panden en ons wagenpark. Dat doen we met zonnepanelen, grotere afname van groene stroom, in de winter de temperatuur in de panden te verlagen en een BREEAM-in-use uit te voeren voor al onze panden. Voor het wagenpark breiden we uit met HVO-diesel en elektrificeren we waar mogelijk. Daarnaast stimuleren we carpoolen en OV-gebruik.