x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe BREEAM-beoordelingsrichtlijn (BRL-2020 v1.01) voor nieuwbouw in werking. Dat kan gevolgen hebben voor uw huidige en/of toekomstige BREEAM projecten. Alle BREEAM nieuwbouwprojecten die vanaf 1 januari 2021 worden ingediend bij het DGBC dienen beoordeeld te worden volgens de nieuwe BRL.

"Wanneer uw project is ontworpen met de uitgangspunten van de huidige beoordelingsrichtlijn, dan is het waarschijnlijk lastiger het beoogde aantal punten te behalen met de nieuwe BRL. Indien dat het geval is en het tijdspad het toe laat, adviseren wij u om uw project vóór 1 januari 2021 te registreren bij het DGBC."

Voor de Landschap & Ecologie credits zijn straks in totaal minder punten te behalen. Daarnaast is een belangrijk verschil dat in de nieuwe BRL bij elke BREEAM kwalificatie aan “de minimale vereisten” dient te voldoen van een aantal credits. Zo is het straks bij elk BREEAM project nodig om een uitgebreide natuurrapportage te laten maken door een erkend ecoloog. Ook voor “Afstromend regenwater” is een minimale vereiste van kracht, waardoor advies van een hydroloog belangrijker wordt. ATKB kan u in advies voorzien voor zowel de ecologische en hydrologische credits uit de BRL. Een verdere toelichting op de wijzigingen in deze credits vindt u in het PDF bestand in deze link.

Wij hebben voldoende ruimte in ons uitgebreide BREEAM-team om aan de slag te gaan met de advisering voor uw project, zowel voor als na januari 2021. U kunt de nieuwe BRL hier vinden op de site BREEAM.NL. Natuurlijk staan onze adviseurs klaar voor al uw vragen over de nieuwe BRL. Wij helpen u graag!

David Hess – ecologisch adviseur
+31612184992 | d.hess@at-kb.nl