Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

ATKB werkt aan Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk

Terreinbeheerders en provincies hebben samen een beoordelingsmethode (werkwijze) ontwikkeld om de kwaliteit binnen natuurgebieden te volgen. Dit vormt de basis voor gesprekken tussen provincie en beheerders in gebieden waar subsidies worden betaald vanuit de SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer).

De afgelopen tijd is de methode toegepast in een groot aantal gebieden. Hierdoor is een aantal punten naar voren gekomen die nog verder uitgewerkt moeten worden. ATKB is, net als in 2016, door BIJ12 gevraagd om een aantal van de punten op te lossen. Dit doen we samen met terreinbeheerders en provincies. Zo is de afgelopen tijd gewerkt aan
•    kleine aanpassingen in de soortenlijst,
•    het bereiken van overeenstemming over frequentie, minimum telvlak en geïntegreerde soortenlijsten broedvogelkartering,
•    afstemming met de rekentool (zie www.portaalnatuurenlandschap.nl) voor een soepele, geautomatiseerde beoordeling,
•    eenduidige rekenregels voor de indicator ruimtelijke condities,
•    het aanpassen van de maatlat grootschalige beheertypen,
•    het splitsen van beheertypen.

Voor meer informatie over de werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk kunt u terecht bij mevrouw F. (Francine) van der Loop.

Meer projecten