Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Verspreidingsonderzoek kreeften Bovenmark en singels Breda 2009

In de Bovenmark en singels van Breda is in 2009 de aanwezigheid van rivierkreeften geïnventariseerd. Hierbij is gebruikgemaakt van fuiken en korven. Door middel van de merk-terugvangstmethode is een beeld verkregen van de aanwezige populatie van verschillende kreeftensoorten. Tijdens het onderzoek zijn de Gevlekte en Rode Amerikaanse rivierkreeft gevangen. Op basis van het aantal gevangen kreeften is duidelijk geworden dat de kreeften zich met name in het stedelijk gebied van Breda bevinden. De Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft is ook bovenstrooms aangetroffen. De Rode Amerikaanse rivierkreeft is niet buiten het stedelijk gebied aangetroffen.

Gerelateerde onderwerpen:

Meer projecten