x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Ons eerste duurzaamheidsverslag is uit! Wij gaan ervoor om ons werk steeds duurzamer uit te voeren. In ons duurzaamheidsverslag lees je hoe we dat doen en hoever we zijn. Graag delen we verhalen uit de praktijk. Laat je inspireren om aan de slag te gaan voor mens, natuur en leefomgeving. We roepen onze ketenpartners op om samen te werken aan een duurzame natuur en leefomgeving.

Lees hier ons eerste duurzaamheidsverslag.

Dit jaar publiceren wij voor het eerst een duurzaamheidsverslag. In verschillende lagen van onze organisatie – van kantoor tot aan veldwerk – werken wij aan duurzame ontwikkelingen. Hiermee willen we onze bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) die de Verenigde
Naties in 2015 heeft opgesteld. We zijn trots op het resultaat en kijken er naar uit om onze duurzaamheidsactiviteiten in de komende jaren verder te ontwikkelen. Samen blijven onze doorgronders bouwen aan een toekomstbestendige natuur en leefomgeving. We zien het als onze
verantwoordelijkheid om te werken aan de verduurzaming van onze organisatie en samen met stakeholders te bouwen aan de duurzaamheidstransitie in de sector. Dit duurzaamheidsverslag is, naast de verantwoording van onze inspanningen, ook een ambitiedocument en uitnodiging aan al onze partners voor verdere samenwerking. Duurzaam ondernemen doe je niet alleen.

ACTUELE THEMA’S
De laatste jaren krijgt duurzaamheid en MVO steeds meer gestalte binnen ATKB, mede op initiatief van onze doorgronders. Niet alle plannen kunnen tegelijkertijd uitgevoerd worden. Er is op basis van de (positieve) impact en kosten van de plannen een prioritering aangebracht op basis waarvan
bijvoorbeeld gestart is met het wagenpark. Aangezien de meeste uitstoot geproduceerd wordt door ons wagenpark, is het vanuit dat oogpunt het
meest logisch dat we ons daar eerst op richten (grootste impact). Daarnaast hebben we stappen gezet in het gebruik van de CO2-prestatieladder en
hebben we onze interne doelen gekoppeld aan de internationale Sustainable Development Goals (SDG). We borgen duurzaamheid en MVO in onze
beleidsverklaring. Onze MVO-doelen opgenomen in ons strategisch plan.

WAGENPARK
In 2019 is ATKB gestart met een pilot in samenwerking met De Waal Autogroep en Volkswagenimporteur Pon om eerst zeven bedrijfsauto’s te laten rijden op 100% HVO (een soort biodiesel). Uiteindelijk heeft deze proef geleid tot toestemming van Volkswagen (zonder verval van garanties) om ons wagenpark te laten rijden op HVO100; daarvoor was dit gelimiteerd op HVO50 (50% HVO en 50% fossiele diesel). Het gebruik van HVO100 scheelt 89% aan CO2-uitstoot ten
opzichte van gewone diesel. Wat de totale besparing voor ATKB ten aanzien van CO2-uitstoot is, leest u verderop in de voetafdruk.
Inmiddels staat er een eigen opslagtank op onze vestiging in Waardenburg en stimuleren we, waar dat kan, medewerkers van andere vestigingen HVO te tanken als er een pompstation met HVO in de buurt is. Onlangs ontvingen alle veldmedewerkers het adres van een HVO100-tank dicht bij hun huis. De verwachting is dat het aandeel HVO in 2023 verder toeneemt. Ondertussen zijn de eerste elektrische auto’s toegevoegd aan ons wagenpark en in 2023 volgt de
eerste elektrische bedrijfsbus. Op grote schaal overstappen op elektrische bussen is nog niet mogelijk; de grotere bussen zijn nog niet leverbaar met een acceptabele actieradius en kunnen geen zware aanhangwagen trekken. Het duurt nog zeker vijf jaar voordat de techniek zover is ontwikkeld dat ook zwaardere voertuigen goed uit de voeten kunnen op accuaandrijving. Het motto is daarom voorlopig: elektrisch en HVO waar het kan en minder gebruik maken van eigen
auto’s.