Persbericht

Download PDF - Download Word - Foto Chris Oomen - Foto Sylvo Thijsen

PERSBERICHT – ZOETERMEER – 17 november 2016

Raad van Commissarissen ingesteld bij ATKB B.V.

Ter verdere professionalisering en groei zijn per september 2016 als commissarissen van ATKB B.V. benoemd: Chris Oomen en Sylvo Thijsen (zie foto’s).
Chris Oomen is directeur van zorgverzekeraar DSW en Sylvo Thijsen is directeur van Staatsbosbeheer, met een lange historie in de ingenieurswereld.

De raad van commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van de directie, naleving van de wet, statuten en reglementen, alsmede de algemene gang van zaken in het bureau. Bovendien adviseert zij de directie ten aanzien van het beleid en het onderhouden van maatschappelijke contacten.

Directeur Johan Burger:
“Ik ben trots op deze commissarissen, van dit kaliber. Zij gaan ATKB bijstaan in groei, innovatie en verdere professionalisering. De markt is voortdurend in beweging en hierbij is goed extern advies van grote waarde.”

Chris Oomen, Commissaris ATKBSylvo Thijssen, Commissaris ATKB

 

 

                          

 

 
Chris Oomen                                 Sylvo Thijsen

Voor meer informatie:
Directeur ir. Johan Burger
Telefoon: 088-1153200
Email: j.burger@at-kb.nl