Veel geleerd tijdens de opleiding veldwerk voor waterbodemonderzoek

Een medewerker van SIKB sprak collega Erik van Os over de opleiding 'veldwerk voor waterbodemonderzoek' die hij heeft afgerond.

‘De aangereikte kennis en de mix van deelnemers maakte het tot drie boeiende dagen. Vooral ook dat je als veldwerker samen met opdrachtgevers en projectleiders aan tafel zit. Normaal spreek ik alleen de projectleider, nu heb ik ook een beeld gekregen van de wensen van opdrachtgevers. Het “waarom” van de opdracht tot waterbodemonderzoek werd heel duidelijk’.

Meer over Waterbodemonderzoek