Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Vissen tellen op de grote rivieren

ATKB gaat de komende zes jaar voor Rijkswaterstaat de visstand in de grote rivieren monitoren. Dit doen wij in het kader van het MWTL programma (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands). Wij verzorgen het veldwerk en de gegevensverzameling. Wageningen Marine Research zal dit programma rapporteren.

Luctor met ATKB auto

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het onderzoek vindt plaats met de boomkor en elektrovisserij. De boomkorvisserij wordt uitgevoerd vanaf de Luctor (Rijksrederij). De elektrovisserij vanuit een bij-bootje. Dit najaar wordt er vanaf week 40 t/m 46 gevist op het Hollands Diep, Oude Maas, Nieuwe Merwede, Hollandse IJssel, Getijden Lek, Getijden Maas, Afgedamde Maas en Heusdens Kanaal, Noordzeekanaal, Nieuwe Waterweg, Haringvliet West, Zoommeer en Eendracht en het Veerse Meer. Daarnaast wordt de Noordwaard onderzocht middels zegen- en elektrovisserij. De gevangen vissen worden gedetermineerd en gemeten en vervolgens teruggezet.

Meer over Ecologie